Izvedba kućnih kanalizacijskih priključaka nakon izvedbe mreže odvodnje

Jastrebarsko, 24. svibnja 2022.

Obavještavamo cijenjene sugrađane da u okviru projekta Naša voda, naša budućnost uskoro započinju radovi na izvedbi kućnih kanalizacijskih priključaka nakon izvedbe mreže odvodnje.

Izvedba kućnih kanalizacijskih priključaka obuhvaća postojeće i buduće građevine te poljoprivredna zemljišta na području Grada Jastrebarskog. Obveze i rokovi priključenja na sustav javne odvodnje definirani su Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine, a obveza priključenja na sustav javne odvodnje definirana je i Odlukom o odvodnji otpadnih voda s područja aglomeracije Jastrebarsko.

Radovi će se izvoditi od ponedjeljka do petka najkasnije do 17 sati, a subotom do 15 sati uz odobrenje vlasnika priključka. U slučaju kiše ili snijega radovi se neće izvoditi, osim uz suglasnost vlasnika priključka.

Izvođače radova kao i broj priključaka po naseljima pogledajte u tablici:

NASELJEIZVOĐAČBROJ PRIKLJUČAKA
Gornje IzimjePOP PROM d.o.o.29
Donje IzimjePOP PROM d.o.o.45
Novaki PetrovinskiGV PROM d.o.o.110
PetrovinaGV PROM d.o.o.105
VolavjeGV PROM d.o.o.148
Gornja RekaGV PROM d.o.o.120
Donja RekaGV PROM d.o.o.60
Zagrebačka ulicaGV PROM d.o.o.19
PrhoćPOP PROM d.o.o.87
Gornji DesinecPOP PROM d.o.o.180
DomagovićPOP PROM d.o.o.172

VAŽNE NAPOMENE:
• Vlasnik objekta bit će kontaktiran najmanje osam dana prije izvođenja radova u vezi usuglašenja točne trase pozicioniranja kanalizacijske cijevi.
• Radovi se neće izvoditi na trasama na kojima se nalaze kocke, betonski opločnici, asfaltirane ili betonske površine, odnosno na trasama na kojima bi za izvedbu kućnog priključka trebalo izvoditi rezanja asfaltnih, betoniranih ili sličnih površina te njihove sanacije.
• Izvođač neće izvoditi radove kojima se zadire u septičku jamu ili područje oko nje, kao što su bušenje za spoj, rušenje, čišćenje, zatrpavanje, otvaranje poklopca ili ploče i sl.
• Izvođač će radove izvoditi isključivo bagerom maksimalne tonaže do 1,5 tone zbog izrazito malog manevarskog prostora.
• U cijenu radova uključen je samo jedan spoj iz kuće i to onaj prije septičke jame. Ako kuća ima više izlaza, vlasnik objekta dužan ih je sam spojiti o vlastitom trošku.
• Spajanje će se vršiti na dolaznu cijev iz kuće prije septičke jame. Ako nema takve mogućnosti, cijev priključka potrebno je dovesti do septičke jame i vlasnik sam treba izvesti spoj.

Za dodatne upite i informacije obratite nam se na e-mail [email protected] ili na besplatni broj telefona 0800 200 029.