Radovi u tijeku

Zahvaljujemo građanima koji žive ili rade u zoni radova na strpljenju, razumijevanju i podršci ovom projektu koji donosi bolju kvalitetu života za gotovo 16.000 stanovnika Jastrebarskog.
NAZIV OBJEKTAPLANIRANI POČETAKPLANIRANI ZAVRŠETAK
Vodosprema Draga Svetojanskastudeni 2017.listopad 2018.
Kolektor D1prosinac 2017.veljača 2019.
Prhoć – faza VIveljača 2018.ožujak 2019.
Gornji Desinec – faza VIIveljača 2018.kolovoz 2019.
Vodosprema Jurjevčani IItravanj 2018.siječanj 2019.
Vodosprema Hrašćesrpanj 2018.siječanj 2019.
Odvodnja – retencijski bazenisrpanj 2018.srpanj 2020.
Gornja Reka – faza IVkolovoz 2018.siječanj 2020.
Kolektor Domagović - UPOV - faza VIIIkolovoz 2018.svibanj 2019.
Zdihovačka-Mačekova – faza Xa i Xbstudeni 2018.svibanj 2019.
Donja Reka – faza Vsiječanj 2019.kolovoz 2019.
Gornje Izimje – faza Iveljača 2019.svibanj 2019..
Donje Izimje – faza IIožujak 2019.srpanj 2019.
Domagovićsvibanj 2019.srpanj 2020.
Novaki Petrovinskikolovoz 2019.lipanj 2020.
Kolektor R IIstudeni 2019.srpanj 2020.
Volavjestudeni 2019.kolovoz 2020.
Zagrebačka ulicasvibanj 2020.srpanj 2020.

GRADILIŠTE: Vodosprema Draga Svetojanska

POČETAK RADOVA: studeni 2017.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: listopad 2018.

OPIS RADOVA: Radovi na izgradnji vodospreme Draga Svetojanska izvode se u mjestu Draga Svetojanska.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Promet se na okolnim prometnicama odvija na uobičajen način, bez posebne prometne regulacije.

GRADILIŠTE: Kolektor D1

POČETAK RADOVA: prosinac 2017.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: veljača 2019.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju cijevi izvode se u naselju Čabdin uz državnu cestu D310 na dionici dužine oko 210 metara, smještenoj na udaljenosti od oko 300 metara od naplatne postaje Jastrebarsko na autocesti A1.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Radovi se izvode u dvjema fazama, prilikom čega će za vrijeme jedne faze prometna regulacija zbog zatvaranja jedne prometne trake biti uspostavljena korištenjem gradilišnih semafora, dok će se tijekom druge faze prometna traka za skretanje ulijevo prenamijeniti te tako koristiti i za vožnju ravno i za skretanje ulijevo. Prilaz kućama i poslovnim objektima pješacima i vozačima osiguran je polaganjem drvenih ili metalnih mostova.

GRADILIŠTE: Prhoć – faza VI

POČETAK RADOVA: veljača 2018.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: ožujak 2019.

OPIS RADOVA: Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže izvode se u naselju Prhoć na dionicama ukupne dužine oko 3,5 kilometra.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Tijekom izvođenja radova na pojedinim se dionicama promet regulira naizmjeničnim propuštanjem vozila slobodnim dijelom prometnice uz regulaciju gradilišnim semaforima ili ručnom regulacijom prometa. U određenim trenucima potrebno je i kratkotrajno zatvaranje dijela prometnica za sav promet, pri čemu su vozači upućeni na alternativni pravac.

GRADILIŠTE: Gornji Desinec – faza VII

POČETAK RADOVA: veljača 2018.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: kolovoz 2019.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju kanalizacijskih cijevi izvode se u naselju Gornji Desinec.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Tijekom izvođenja radova na pojedinim se dionicama promet regulira naizmjeničnim propuštanjem vozila slobodnim dijelom prometnice uz regulaciju gradilišnim semaforima. U određenim trenucima potrebno je i zatvaranje pojedinih prometnica za sav promet, pri čemu su vozači upućeni na alternativne pravce.

GRADILIŠTE: Vodosprema Jurjevčani II

POČETAK RADOVA: ožujak 2018.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: siječanj 2019.

OPIS RADOVA: Radovi na izgradnji vodospreme izvode se u šumskom predjelu u blizini Jurjevčana, uz nerazvrstanu cestu slabog prometnog intenziteta.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Tijekom izvođenja radova dio ceste u potpunosti se zatvara, a vozače se upućuje na alternativni pravac.

GRADILIŠTE: Gornja Reka – faza IV

POČETAK RADOVA: kolovoz 2018.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: siječanj 2020.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju kanalizacijskih cijevi izvode se u naselju Gornja Reka uz županijsku, lokalnu i nerazvrstanu cestu.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Tijekom izvođenja radova na pojedinim se dionicama županijske ceste promet regulira naizmjeničnim propuštanjem vozila slobodnim dijelom prometnice uz regulaciju gradilišnim semaforima. Na nerazvrstanoj i lokalnoj cesti radovi se također izvode po pojedinim dionicama, koje se zatvaraju sukladno fazama izvođenja radova. Tako se na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, obustavlja promet radnim danom i subotom od 7 do 17 sati, uz omogućen prolaz interventnim vozilima.

GRADILIŠTE: Izgradnja kanalizacije Domagović – UPOV

POČETAK RADOVA: kolovoz 2018.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: svibanj 2019.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju kanalizacijskih cijevi izvode se u području između naselja Domagović i Cvetković u trupu nerazvrstane ceste.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Radovi se izvode po pojedinim dionicama nerazvrstane ceste, koje se zatvaraju sukladno fazama izvođenja radova. Tako se na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, obustavlja promet radnim danom i subotom od 7 do 17 sati, uz omogućen prolaz interventnim vozilima.

GRADILIŠTE: Izgradnja kanalizacije Zdihovačka-Mačekova

POČETAK RADOVA: studeni 2018.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: svibanj 2019.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju kanalizacijskih cijevi izvode se na području između Zdihovačke ulice i Ulice Vladka Mačeka na nerazvrstanim cestama te u dijelu pločnika Mačekove ulice.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Pojedine dionice nerazvrstanih cesta zatvarat će se sukladno fazama izvođenja radova te će tako na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, promet biti obustavljen radnim danom i subotom od 7 do 17 sati, uz omogućen prolaz interventnim vozilima. Radovi na šezdesetak metara uzdužnog rova u Ulici Vladka Mačeka odvijat će se u pločniku ceste. Sjeverna traka bit će radi sigurnosti zatvorena za promet, koji će se onda odvijati po slobodnoj, južnoj traci uz regulaciju gradilišnim semaforima.

GRADILIŠTE: Izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Donja Reka

POČETAK RADOVA: siječanj 2019.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: kolovoz 2019.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju kanalizacijskih cijevi izvode se u naselju Donja Reka u trupu nerazvrstane ceste te na županijskoj cesti.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Pojedine dionice nerazvrstanih cesta zatvarat će se sukladno fazama izvođenja radova te će tako na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, promet biti obustavljen radnim danom i subotom od 7 do 17 sati, uz omogućen prolaz interventnim vozilima. Promet na županijskoj cesti, na kojoj će se izvoditi spajanje novih priključaka na već postojeći kolektor, organizirat će se naizmjeničnim propuštanjem vozila po slobodnoj traci, uz regulaciju prometa gradilišnim semaforom.

GRADILIŠTE: Izgradnja sanitarne odvodnje Gornje Izimje

POČETAK RADOVA: veljača 2019.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: svibanj 2019.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju kanalizacijskih cijevi te njihovom spajanju s kanalizacijskim sustavom Volavje – Novaki Petrovinski – Domagović izvode se u dužini od oko 1,8 kilometara u naselju Gornjem Izimju u trupu nerazvrstane ceste te na državnoj cesti.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Pojedine dionice nerazvrstane ceste zatvarat će se sukladno fazama izvođenja radova te će tako na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, promet biti obustavljen radnim danom i subotom od 7 do 17 sati, uz omogućen prolaz vozilima stanara i interventnim vozilima. Promet na jednoj od dionica nerazvrstane ceste te na državnoj cesti organizirat će se naizmjeničnim propuštanjem vozila slobodnim dijelom prometnice uz regulaciju prometa gradilišnim semaforom.

GRADILIŠTE: Izgradnja sanitarne odvodnje Donje Izimje

POČETAK RADOVA: ožujak 2019.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: srpanj 2019.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju kanalizacijskih cijevi te njihovom spajanju s postojećim kanalizacijskim sustavom u gornjem dijelu naselja Izimja izvode se u dužini od oko 1,3 kilometra uz državnu cestu D1 i na nerazvrstanoj cesti u donjem dijelu naselja Izimja.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Pojedine dionice nerazvrstane ceste zatvarat će se sukladno fazama izvođenja radova te će tako na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, promet biti obustavljen za sva vozila osim interventnih i vozila stanara. Promet na državnoj cesti organizirat će se naizmjeničnim propuštanjem vozila slobodnim dijelom prometnice uz regulaciju prometa gradilišnim semaforom.

GRADILIŠTE: Izgradnja sanitarne kanalizacije Domagović

POČETAK RADOVA: svibanj 2019.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: srpanj 2020.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju kanalizacijskih cijevi izvode se u naselju Domagović i na području spoja naselja Domagović i Novaki Petrovinski, na nerazvrstanim cestama i županijskoj cesti ŽC3103.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Pojedine dionice nerazvrstanih cesta zatvarat će se sukladno fazama izvođenja radova te će tako na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, promet biti obustavljen za sva vozila osim interventnih i vozila stanara. Promet na državnoj cesti organizirat će se naizmjeničnim propuštanjem vozila slobodnim dijelom prometnice uz regulaciju prometa gradilišnim semaforom.

GRADILIŠTE: Izgradnja sanitarne kanalizacije Novaki Petrovinski

POČETAK RADOVA: kolovoz 2019.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: lipanj 2020.

OPIS RADOVA: Radovi na polaganju kanalizacijskih cijevi izvode se u naselju Novaki Petrovinski na oko 750 metara dužine uzdužnog rova uz državnu cestu D1, u dužini od 1.350 metara uz županijske ceste ŽC 3102 i ŽC 3103 te u dužini od oko 600 metara na nerazvrstanim cestama.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Promet na državnoj i županijskim cestama organizirat će se naizmjeničnim propuštanjem vozila slobodnim dijelom prometnice uz regulaciju prometa gradilišnim semaforom. Pojedine dionice nerazvrstanih cesta zatvarat će se sukladno fazama izvođenja radova te će tako na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, promet biti obustavljen za sva vozila osim interventnih i vozila stanara.

GRADILIŠTE: Kolektor R II

POČETAK RADOVA: studeni 2019.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: srpanj 2020.

OPIS RADOVA: Kanalizacijske cijevi polažu se u trup ceste D1, a radovi obuhvaćaju dio Ulice Trešnjevka od kućnog broja 33 i dio Ulice dr. Franje Tuđmana do Ulice Ivane Brlić Mažuranić. U 2019. godini radovi će se izvoditi na dionici od Ulice Trešnjevka do Inine benzinske postaje.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: S obzirom na širinu prometnice, radovi će se odvijati uz kontinuirano odvijanje prometa po dvjema trakama koje će biti stvorene reorganizacijom profila ceste te označene privremenim oznakama žute boje. Dionice će biti promjenjive dužine kako poslovni subjekti, pretežito trgovine, ne bi bili blokirani u svom radu. I benzinska postaja bit će potpuno u funkciji jer će se naizmjenično zatvarati dio ulaza i izlaza. Kod Konzuma će se koristiti i prilaz iz Ulice Josipa Resteka. Privremeno će se izmjestiti i dio pješačkih prijelaza te autobusna postaja, a na određenim dijelovima prometnice koristit će se i gradilišni semafor.

GRADILIŠTE: Izgradnja sanitarne kanalizacije u Volavju

POČETAK RADOVA: studeni 2019.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: kolovoz 2020.

OPIS RADOVA: Kanalizacijske cijevi polažu se u trup županijske ceste ŽC3102 i nerazvrstane ceste u Volavju u dužini oko 1,6 kilometara.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Tijekom radova na županijskoj cesti promet će biti organiziran naizmjeničnim propuštanjem vozila slobodnim dijelom prometnice uz regulaciju gradilišnim semaforom. Pojedine dionice nerazvrstane ceste zatvarat će se sukladno fazama izvođenja radova te će tako na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, promet biti obustavljen za sva vozila osim interventnih i vozila stanara.

GRADILIŠTE: Izgradnja sanitarne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Jastrebarskom

POČETAK RADOVA: svibanj 2020.

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA: srpanj 2020.

OPIS RADOVA: Kanalizacijske cijevi polažu se u trup dijela Zagrebačke ulice u Jastrebarskom u dužini od oko 135 metara te po dijelu zelene površine paralelno s potokom Reka.

IZMJENE U PROMETNOJ REGULACIJI: Radovi će se u početku izvoditi u Zagrebačkoj ulici u trajanju od desetak dana, pri čemu će taj dio ulice biti zatvoren za sav promet, osim za interventna vozila i pješake. Nakon toga radovi će se izvoditi na zelenoj površini uz obližnji potok Reka pri čemu će promet ulicom biti slobodan, a na kraju će biti izvedeno i asfaltiranje prometnice tijekom kojeg će Zagrebačka ulica ponovno biti zatvorena za promet.