Javni oglas

Jastrebarsko, 25. ožujka 2019.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina upisanih u katastarsku općinu Domagović i katastarsku općinu Volavje i osobe koje imaju pravni interes da s Vodama Jastrebarsko d.o.o. sporazumno riješe pitanje ustanovljenja prava stvarne služnosti radi izgradnje Glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa sekundarnim kanalima – VOLAVJE – NOVAKI – DOMAGOVIĆ.

Popis nekretnina preko kojih prolazi trasa sustava odvodnje i procijenjenu naknadu za izvlaštenje pogledajte ovdje.