Europskim sredstvima u Jastrebarskom se sufinanciraju priključci kućanstava na odvodnju i to u iznosu od 80 do 100%

Jastrebarsko, 24. svibnja 2022.

Nastavno na izgradnju i rekonstrukciju mreže vodoopskrbe i odvodnje, u naseljima obuhvaćenima projektom izvodit će se kućni kanalizacijski priključci. Za 80% građana koji ispunjavaju sve tehničke uvjete priključak će se izvesti besplatno, dok je kod nekih priključaka potrebno izvršiti dodatne radove, a tim će građanima iznos biti pokriven u iznosu od 80%.

Radovi će se izvoditi u Gornjem i Donjem Izimju, Novakima Petrovinskim, Petrovini, Volavju, Gornjoj i Donjoj Reki, Prhoću, Gornjem Desincu, Domagoviću te u Zagrebačkoj ulici u Jastrebarskom, a građani će biti upoznati sa svim detaljima na prezentacijama koje se održavaju prema rasporedu koji je objavljen na www.jastrebarsko.hr. Na kraju projekta postotak građana priključenih na kanalizacijsku mrežu bit će 97% na mjestima gdje je izgrađena mreža vodoopskrbe i odvodnje, odnosno stvara se novih 4.000 korisnika kanalizacijske mreže.

I sam uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u pokusnom je radu, a njime će se omogućiti dodatna zaštita okoliša, zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji i trećem stupnju pročišćavanja na kojem je koncipiran.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko najveća je investicija u povijesti Jastrebarskog u okviru koje su izvedeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji mreže vodoopskrbe i odvodnje. Različiti radovi izvodili su se na području 15 naselja – Cvetkovića, Čabdina, Domagovića, Donje Reke, Donjeg Desinca, Drage Svetojanske, Gornje Reke, Gornjeg Desinca, Hrašća, Izimja, Jastrebarskog, Jurjevčana, Novaka Petrovinskih, Prhoća i Volavja. Tijekom projekta otvoreno je ukupno 18 gradilišta te je izgrađeno više od 40 kilometara kanala i kolektora, zajedno s crpnim stanicama, vodospremama, retencijskim bazenima i kišnim preljevima. Nakon polaganja vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, izvedeni su i radovi sanacije i asfaltiranja prometnica. Ukupno je asfaltirano više od 32 kilometra prometnica, od čega su za oko 26 kilometara osigurana sredstva iz proračuna Grada Jastrebarskog.