Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Voda Jastrebarsko d.o.o.

Projekt poboljšanja vodnokomunalne

infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko

Voda je jedan od najvažnijih i najdragocjenijih resursa i zato se prema njoj treba odnositi pažljivo i odgovorno.

Grad Jastrebarsko nadaleko je poznat po kvaliteti i čistoći vode, a njezino očuvanje i zaštita obveza su svih građana koji u njemu žive.

Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko usmjeren je na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će:

Image

UNAPRIJEDITI PLANIRANJE I SPREMANJE

ZALIHA PITKE VODE

Image

SMANJITI ZAGAĐENJE PRIRODE

Image

POVEĆATI RAZINU ZAŠTITE OKOLIŠA

 

PROJEKT U BROJKAMA

97%

PRIKLJUČENOST GRAĐANA NA KANALIZACIJSKU MREŽU

4.000

NOVIH KORISNIKA KANALIZACIJSKE MREŽE

43,5 km

NOVOIZGRAĐENIH KANALA I KOLEKTORA

15

NOVOIZGRAĐENIH CRPNIH STANICA SA 743 m TLAČNIH CJEVOVODA

3

NOVOIZGRAĐENE VODOSPREME UKUPNOG KAPACITETA OD 510 m3

2,7 km

REKONSTRUIRANIH KANALA

2

RETENCIJSKA BAZENA

2

KIŠNA PRELJEVA

170 mil. kn

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

72%

NETO IZNOSA FINANCIRANO SREDSTVIMA EU

10 mil. kn

FINANCIRAJU MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, HRVATSKE VODE I VODE JASTREBARSKO

Nove vodospreme (Draga Svetojanska, Jurjevčani II i Hrašće) osigurat će dostatne količine pitke vode u razdobljima najvećeg opterećenja vodoopskrbnog sustava, čime će se poboljšati njegova pouzdanost i kontinuitet.

Novi kanali, kolektori i crpne stanice omogućit će priključenje oko 4.000 novih korisnika na sustav odvodnje, pri čemu će kanalizacijska mreža biti izgrađena za sva naselja u nizinskom dijelu.

Izgradnjom retencijskih bazena, kišnih preljeva, crpnih stanica i cjevovoda, kao i rekonstrukcijom kanala riješit će se problematika zaštite recipijenata preljevnih voda, rasterećivanja, retencioniranja i regulacije otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će pročišćavanje otpadnih voda od korisnika s trećim, najvišim stupnjem pročišćavanja.

Važna napomena za građane koji žive i rade u zonama radova

Budući da se u okviru projekta izvode brojni građevinski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji vodoopskrbne mreže te izgradnji dodatnih objekata, neizbježno je uspostavljanje privremene prometne regulacije u pojedinim dijelovima grada i naseljima pa molimo naše sugrađane za strpljenje, razumijevanje i podršku projektu.