Vodosprema Draga Svetojanska

Kolektor D1

Prhoć

Gornji Desinec

Donji Desinec

Vodosprema Jurjevčani II

Vodosprema Hrašće

Gornja Reka