Izvršeni radovi na pristupnom putu do UPOV-a

Jastrebarsko, 4. kolovoza 2020.

Iako još nije počela izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), prvi su radovi ipak izvedeni. Riječ je o radovima na pristupnom putu Pod njive na području između Cvetkovića i Čabdina za potrebe pristupa vozila gradilištu UPOV-a tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova na izgradnji uređaja.

Radovi na pristupnom putu izvedeni su u lipnju, a izvodila ih je zajednica ponuditelja koju čine kompanije Riko i Hidroinženjering, koja će graditi i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Radovi su obuhvatili iskolčenje trase pristupnog puta, iskop humusa, ugradnju geotekstila te potom ugradnju nasipa pristupnog puta. S tim je radovima izvršen spoj parcele gradilišta budućeg pročistača s postojećim pristupnim putom, a nastavak slijedi nakon ishođenja građevinske dozvole, kad će se izvršiti ugradnja završnog sloja pristupnog puta kako bi mu se poboljšale vozne karakteristike nakon slijeganja nasipa.

Budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koncipiran je na trećem stupnju pročišćavanja otpadnih voda primjenom tehnologije sekvencijalnog šaržnog reaktora (SBR) za biološko pročišćavanje i aerobne stabilizacije mulja. Završetak radova na njegovoj izgradnji očekuje se do kraja 2021. godine.