Novi asfalt u gornjem Izimju i Gornjem Desincu

Jastrebarsko, 15. svibnja 2020.

Mještani gornjeg Izimja i dijela Gornjeg Desinca dočekali su posljednju etapu projekta Naša voda, naša budućnost, a to je sanacija i asfaltiranje prometnica. Nakon polaganja kanalizacijskih cijevi i svih popratnih radova na izvedbi nove vodnokomunalne infrastrukture, izvršena je sanacija rovova, nakon koje su uslijedili pripremni radovi za polaganje asfalta i u konačnici samo asfaltiranje.

Ukupno je dosad asfaltirano oko 15 kilometara prometnica u Prhoću, Izimju, Gornjem Desincu i donjoj Jaski, kao i dio županijske prometnice u naselju Gornja Reka. Bitno je napomenuti kako se od saniranih prometnica gotovo 10 kilometara odnosi na nerazvrstane ceste čija se obnova sufinancirala dodatnim sredstvima osiguranim iz proračuna Grada Jastrebarskog.

Na gradilištima u drugim naseljima koja su dio aglomeracije Jastrebarsko, poput donjeg Izimja, Domagovića, Donje i Gornje Reke, Novaka Petrovinskih i Volavja radovi se i dalje izvode po planu. Na nekima od njih fokus je na polaganju cijevi, ugradnji revizijskih okana i izvedbi kućnih priključaka, no na pojedinima su krenuli i prvi koraci ka sanaciji i asfaltiranju prometnica.