Otvoreno gradilište u Volavju

Jastrebarsko, 28. studenog 2019.

Radovi u okviru projekta Naša voda, naša budućnost počinju i u naselju Volavju te je predviđeno da traju do kolovoza 2020. godine. Oni su nužni za rješavanje situacije s odvodnjom sanitarnih otpadnih voda. Naime, u većem dijelu naselja, koje je smješteno s lijeve strane potoka Volavčice koji prolazi kroz njega, izveden je sustav mješovite kanalizacije za odvod sanitarnih otpadnih voda i oborinske vode iz gravitirajućih obiteljskih kuća i pripadajućih ulica. Taj je sustav izravno i bez predtretmana priključen na potok Volavčicu, dok se u ostalim dijelovima naselja otpadne sanitarne vode prikupljaju u septičkim ili sabirnim jamama koje su različite po tipovima, veličinama i kvalitetama izvedbe. Projekt Naša voda, naša budućnost omogućava izgradnju kanalizacijske mreže i dijela glavnog kolektora.

U okviru projekta kanalizacijske cijevi polagat će se u trup županijske ceste ŽC3102 i nerazvrstane ceste u Volavju u dužini oko 1,6 kilometara. Tijekom radova na županijskoj cesti promet će biti organiziran naizmjeničnim propuštanjem vozila slobodnim dijelom prometnice uz regulaciju gradilišnim semaforom. Pojedine dionice nerazvrstane ceste zatvarat će se sukladno fazama izvođenja radova te će tako na određenom dijelu prometnice, na kojoj se u tom trenutku izvode radovi, promet biti obustavljen za sva vozila osim interventnih i vozila stanara.

Svim građanima u zoni radova zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.