Javni oglas

Jastrebarsko, 7. lipnja 2019.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina upisanih u katastarsku općinu Čeglje, Plešivička Reka, Desinec, Cvetković i Jastrebarsko i osobe koje imaju pravni interes da s Vodama Jastrebarsko d.o.o. sporazumno riješe pitanje ustanovljenja prava stvarne služnosti radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Jastrebarsko.

Popis nekretnina preko kojih prolazi trasa sustava odvodnje i procijenjenu naknadu za izvlaštenje pogledajte ovdje.