Ključna uloga retencijskih bazena u zaštiti vodotoka i regulaciji otjecanja preljevnih voda

Jastrebarsko, 6. ožujka 2019.

U poboljšanju vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u Jastrebarskom kroz provedbu projekta Naša voda, naša budućnost jednu od važnih uloga ima i izgradnja retencijskih bazena. Takvi su objekti neizostavni na području na kojem postoje razdoblja povećanih oborina te u slučaju kad dio kanalizacijskog sustava nema dovoljan kapacitet koji može podnijeti veću količinu padalina u kišnim razdobljima. Takav je slučaj i s područjem naše aglomeracije Jastrebarsko i trenutnim kanalizacijskim sustavom, stoga je jedna od ključnih aktivnosti u projektu Naša voda, naša budućnost izgradnja dvaju novih retencijskih bazena.

Rješenje problematike

Nakon izgradnje retencijskih bazena, kao i kišnih preljeva, crpnih stanica i cjevovoda, uz rekonstrukciju kanala riješit će se problematika zaštite recipijenata preljevnih voda, rasterećivanja, retencioniranja i regulacije otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava. Drugim riječima, spriječit će se nekontrolirano otjecanje viška vode i zaštititi prirodni vodotoci koji primaju oborinske vode.

Bazeni u Cvetkoviću i Čabdinu

Rekonstrukcija postojećih kanala odvija se diljem Jastrebarskog i okolice, a retencijski bazeni grade se u naseljima Cvetkoviću i Čabdinu. Bazen u Cvetkoviću gradi se kao klasični retencijski bazen s preljevom i retencijskim volumenom, a bit će potpuno ukopan pa će se na površini vidjeti samo lijevano-željezni revizijski poklopci. Bit će dimenzija 10,9 x 69,8 metara, zapremnine oko 1.200 m3, s preljevom dimenzija 6,6 x 2,9 metara. Objekt će se po završetku spojiti na dio postojećeg kolektora koji vodi do buduće lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Bazen u Čabdinu gradit će se kao cijevni retencijski bazen tako što će se na postojećem kolektoru izgraditi preljevni objekt, a njegov volumen iskoristiti za retencijski volumen. Objekt će biti dimenzija 7,6 x 3,6 metara sa zapremninom oko 630 m3, a po završetku će također biti spojen na budući kolektor koji će voditi do buduće lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.