Vodosprema Draga Svetojanska dobila uporabnu dozvolu

Jastrebarsko, 26. studenog 2018.

Vodosprema Draga Svetojanska, izgrađena u okviru projekta Naša voda, naša budućnost, dobila je uporabnu dozvolu te je time potvrđeno da je objekt spreman za početak rada. Uporabnu dozvolu izdala je Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Jastrebarsko na temelju zahtjeva koji su podnijele Vode Jastrebarsko d.o.o. kao investitor projekta.

Uporabna dozvola za prvi objekt koji smo uspješno izgradili u okviru projekta značajna je vijest za cijelo područje aglomeracije Jastrebarsko jer će nam omogućiti pričuvu vode u sklopu vodovodne mreže u danima povećane potrošnje. Dobivanje dozvole dodatni je poticaj za nastavak daljnjih aktivnosti i dovršenje radova koji su u tijeku u skladu s planiranom dinamikom.Mario Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko d.o.o.

Vodosprema Draga Svetojanska prvi je od četiriju objekata (uz ostale dvije vodospreme i jedan UPOV – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) koji je izgrađen u sklopu projekta Naša voda, naša budućnost. Riječ je o građevini u kojoj se skuplja voda u dijelovima dana ili noći kad je potrošnja najmanja, a potom se koristi u onim razdobljima u kojima je potrošnja povećana iznad srednje dnevne razine. Osnovna je namjena vodospreme Draga Svetojanska javna vodoopskrba stanovništva pitkom vodom i osiguranje protupožarne zaštite u naseljima zapadnog dijela Grada Jastrebarskog, uz županijsku cestu Ž-3102 Novaki Petrovinski-Draga Svetojanska. Vodospremnik je priključen na postojeći vodoopskrbni cjevovod, a ukupna mu je korisna zapremnina 180 m3.