Jaskanci dobivaju infrastrukturu dostojnu modernog grada

Jastrebarsko, 14. lipnja 2018.

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko, najveća investicija u povijesti grada, predstavljen je jučer ključnim dionicima, građanima i medijima. Riječ je o projektu koji je usmjeren na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode, smanjiti zagađenje prirode te povećati razinu zaštite okoliša.

Projekt je predstavio Mario Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko, a predstavljanju su nazočili i Mihael Zmajlović, predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Hrvatskom saboru, Nadica Žužak, zamjenica župana Zagrebačke županije, Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog te Vedran Deletis, voditelj službe za podršku pripremi i provedbi EU projekata i voditelj projektnog tima za pripremu projekta aglomeracije Jastrebarsko iz Hrvatskih voda.

Grad Jastrebarsko nadaleko je poznat po kvaliteti i čistoći vode, a njezino očuvanje i zaštita obveza su svih nas građana koji u njemu živimo. Ovaj će nam projekt omogućiti dodatno unapređenje vodoopskrbnog sustava Jastrebarskog i osiguranje njegovog daljnjeg kontinuiteta i pouzdanosti, što u konačnici donosi bolje uvjete života našim sugrađanima. Posebno smo ponosni što smo uspjeli ostvariti sufinanciranje iz fondova Europske unije, čime smo donijeli našim sugrađanima ogromne pogodnosti uz značajnu uštedu. Koristim priliku da zahvalim svim partnerima, kao i zaposlenicima na velikom trudu koji su uložili u izradu prijavne dokumentacije te sve ostale aktivnosti u okviru pripreme i provedbe ovog projekta.Mario Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko d.o.o.
U projekt izgradnje sustava vodnokomunalne infrastrukture uložili smo jako puno napora i vremena, što se na kraju i isplatilo jer jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na području Grada Jastrebarskog realiziramo uz sufinanciranje iz fondova EU. Ovo je pravi primjer koji pokazuje našu sposobnost korištenja vanjskih izvora financiranja u provedbi i realizaciji projekata, kojih ne bi bilo kad bismo se oslanjali isključivo na vlastiti proračun. Najvažnije je što na ovaj način rješavamo probleme stanovništva na velikom području grada i utječemo na podizanje kvalitete njihovog života.Zvonimir Novosel, gradonačelnik Jastrebarskog

Ukupna je vrijednost projekta gotovo 170 milijuna kuna, a čak 72 posto neto iznosa sufinancira se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020., dok ostatak iznosa financiraju Grad Jastrebarsko i Vode Jastrebarsko d.o.o. Radovi su započeli u listopadu 2017. godine, a njihov se dovršetak očekuje u ožujku 2021. godine. Obuhvaćaju radove na 15 različitih gradilišta gdje će se izvoditi dogradnja sustava vodoopskrbe, dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja.

Tako će se u okviru projekta izgraditi nove vodospreme Draga Svetojanska, Jurjevčani II i Hrašće koje će osigurati dostatne količine pitke vode u razdobljima najvećeg opterećenja vodoopskrbnog sustava. Novi kanali, kolektori i crpne stanice omogućit će priključenje oko 4.000 novih korisnika na sustav odvodnje, pri čemu će kanalizacijska mreža biti izgrađena za sva naselja u nizinskom dijelu. Izgradnjom retencijskih bazena, kišnih preljeva, crpnih stanica i cjevovoda, kao i rekonstrukcijom kanala riješit će se problematika zaštite recipijenata preljevnih voda, rasterećivanja, retencioniranja i regulacije otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će pročišćavanje otpadnih voda od korisnika s trećim, najvišim stupnjem pročišćavanja.

Vode Jastrebarsko korisnik su projekta, dok usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom vrši zajednica ponuditelja koju čine Institut IGH d.d. i Eptisa Adria d.o.o., usluge nadzora nad provedbom projekta vrši zajednica ponuditelja koju čine Investinženjering d.o.o. i Exstructa d.o.o., a za izvođenje radova angažirano je poduzeće Aquaterm d.o.o.