Kolektor koji prolazi ispod željezničke pruge

U svibnju su u okviru projekta krenuli radovi i u Domagoviću, koji obuhvaćaju polaganje kanalizacijskih cijevi u tom naselju i na području spoja Domagovića i Novaka Petrovinskih. Cijevi se polažu na nerazvrstanim cestama i na županijskoj cesti ŽC103. Naizgled poput drugih radova koji se izvode u brojnim naseljima na području aglomeracije Jastrebarsko, radovi u Domagoviću ipak su po nečemu posebni. … Više

Naselja Prhoć i Gornji Desinec dobila kanalizaciju, uskoro kreće sanacija prometnica

U sklopu projekta „Naša voda, naša budućnost“ uskoro će krenuti i asfaltiranje prometnica. Sanacija nerazvrstanih cesta uključuje pripremne radove, izmjenu tampon-sloja te asfaltiranje prometnica u punoj prvotnoj širini. Prema planu, u naselju Prhoć pripremni radovi za asfaltiranje nerazvrstanih cesta kreću 26. lipnja, a u Gornjem Desincu sredinom srpnja. Sukladno tomu, od 26. lipnja do 4. kolovoza 2019. godine svakim radnim … Više

Javni oglas

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina upisanih u katastarsku općinu Čeglje, Plešivička Reka, Desinec, Cvetković i Jastrebarsko i osobe koje imaju pravni interes da s Vodama Jastrebarsko d.o.o. sporazumno riješe pitanje ustanovljenja prava stvarne služnosti radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Jastrebarsko. Popis nekretnina preko kojih prolazi trasa sustava odvodnje i procijenjenu naknadu za izvlaštenje pogledajte ovdje.

Počinje izgradnja sanitarne kanalizacije u Domagoviću

Obavještavamo cijenjene sugrađane da će u ponedjeljak 20. svibnja 2019. krenuti radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije u Domagoviću. Predviđeno je da radovi traju do 24. srpnja 2020., a za to će vrijeme biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Spomenuti radovi obuhvaćaju polaganje kanalizacijskih cijevi u naselju Domagović i na području spoja naselja Domagović i Novaki Petrovinski, na nerazvrstanim cestama i županijskoj … Više

Nastavak radova uz županijsku cestu 31138 u Gornjoj Reci

U ponedjeljak 6. svibnja nastavit će se izvoditi radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije uz županijsku cestu 31138  u naselju Gornjoj Reci, koji su bili privremeno obustavljeni zbog rada zimske službe. Napominjemo da će se u razdoblju od 6. svibnja do kraja srpnja izvoditi radovi na ugradnji cijevi, uslijed čega će izvođač morati u potpunosti zatvarati dionicu prometnice od kapelice u … Više

Mladi Jaskanci učili o važnosti čuvanja i zaštite vode

Jastrebarsko je i ove godine različitim aktivnostima obilježilo Svjetski dan voda. Aktivnosti su organizirane u okviru projekta Naša voda, naša budućnost, koji je usmjeren na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode, smanjiti zagađenje prirode i povećati razinu zaštite okoliša. Program obilježavanja Svjetskog dana voda započeo je u petak 22. ožujka u … Više

Javni oglas

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina upisanih u katastarsku općinu Domagović i katastarsku općinu Volavje i osobe koje imaju pravni interes da s Vodama Jastrebarsko d.o.o. sporazumno riješe pitanje ustanovljenja prava stvarne služnosti radi izgradnje Glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa sekundarnim kanalima – VOLAVJE – NOVAKI – DOMAGOVIĆ. Popis nekretnina preko kojih prolazi trasa sustava odvodnje i procijenjenu naknadu za izvlaštenje pogledajte … Više

Početak radova u donjem dijelu Izimja

Obavještavamo cijenjene sugrađane da će u ponedjeljak 11. ožujka 2019. krenuti radovi na izgradnji sanitarne odvodnje donjeg dijela naselja Izimja u okviru projekta Naša voda, naša budućnost. Predviđeno je da radovi traju do 30. srpnja 2019., a za to će vrijeme biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Spomenuti radovi obuhvaćaju polaganje kanalizacijskih cijevi te njihovo spajanje s postojećim kanalizacijskim sustavom u … Više

Ključna uloga retencijskih bazena u zaštiti vodotoka i regulaciji otjecanja preljevnih voda

U poboljšanju vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u Jastrebarskom kroz provedbu projekta Naša voda, naša budućnost jednu od važnih uloga ima i izgradnja retencijskih bazena. Takvi su objekti neizostavni na području na kojem postoje razdoblja povećanih oborina te u slučaju kad dio kanalizacijskog sustava nema dovoljan kapacitet koji može podnijeti veću količinu padalina u kišnim razdobljima. Takav je slučaj i … Više

Počinju radovi u gornjem dijelu Izimja

Obavještavamo cijenjene sugrađane da će u četvrtak 7. veljače 2019. krenuti radovi na izgradnji sanitarne odvodnje gornjeg dijela naselja Izimja. Predviđeno je da radovi traju do 30. svibnja 2019., a za to će vrijeme biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Spomenuti radovi obuhvaćaju polaganje kanalizacijskih cijevi te njihovo spajanje s kanalizacijskim sustavom Volavje – Novaki Petrovinski – Domagović. Izvodit će se … Više