Javni oglas

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina upisanih u katastarsku općinu Domagović i katastarsku općinu Volavje i osobe koje imaju pravni interes da s Vodama Jastrebarsko d.o.o. sporazumno riješe pitanje ustanovljenja prava stvarne služnosti radi izgradnje Glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa sekundarnim kanalima – VOLAVJE – NOVAKI – DOMAGOVIĆ. Popis nekretnina preko kojih prolazi trasa sustava odvodnje i procijenjenu naknadu za izvlaštenje pogledajte … Više

Početak radova u donjem dijelu Izimja

Obavještavamo cijenjene sugrađane da će u ponedjeljak 11. ožujka 2019. krenuti radovi na izgradnji sanitarne odvodnje donjeg dijela naselja Izimja u okviru projekta Naša voda, naša budućnost. Predviđeno je da radovi traju do 30. srpnja 2019., a za to će vrijeme biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Spomenuti radovi obuhvaćaju polaganje kanalizacijskih cijevi te njihovo spajanje s postojećim kanalizacijskim sustavom u … Više

Ključna uloga retencijskih bazena u zaštiti vodotoka i regulaciji otjecanja preljevnih voda

U poboljšanju vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje u Jastrebarskom kroz provedbu projekta Naša voda, naša budućnost jednu od važnih uloga ima i izgradnja retencijskih bazena. Takvi su objekti neizostavni na području na kojem postoje razdoblja povećanih oborina te u slučaju kad dio kanalizacijskog sustava nema dovoljan kapacitet koji može podnijeti veću količinu padalina u kišnim razdobljima. Takav je slučaj i … Više

Počinju radovi u gornjem dijelu Izimja

Obavještavamo cijenjene sugrađane da će u četvrtak 7. veljače 2019. krenuti radovi na izgradnji sanitarne odvodnje gornjeg dijela naselja Izimja. Predviđeno je da radovi traju do 30. svibnja 2019., a za to će vrijeme biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Spomenuti radovi obuhvaćaju polaganje kanalizacijskih cijevi te njihovo spajanje s kanalizacijskim sustavom Volavje – Novaki Petrovinski – Domagović. Izvodit će se … Više

Nova kanalizacijska mreža i asfalt u Vinogradarskoj ulici u Prhoću

Vinogradarska ulica u Prhoću prva je ulica u kojoj su provedeni cjelokupni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže te potom na sanaciji prometnice. Iskop i izrada tampona prometnice te polaganje asfaltne mase u potpunosti su završeni te je ulica ponovno otvorena za promet, a tim su radovima prethodile izgradnja kanalizacijskog kolektora i izvedba kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu. Radovi su sufinancirani … Više

Kreće izgradnja sanitarne kanalizacije Donje Reke

Obavještavamo cijenjene sugrađane da će u ponedjeljak 7. siječnja 2019. krenuti radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije naselja Donje Reke. Predviđeno je da radovi traju do 28. kolovoza 2019., a za to će vrijeme biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Spomenuti radovi obuhvaćaju polaganje kanalizacijskih cijevi te će biti izvedeni u naselju Donja Reka u trupu nerazvrstane ceste te na županijskoj cesti. … Više

Vode Jastrebarsko preuzele vozilo za održavanje sustava odvodnje

Novo, suvremeno vozilo za održavanje sustava odvodnje na području aglomeracije Jastrebarsko danas je isporučeno Vodama Jastrebarsko d.o.o. u okviru projekta Naša voda, naša budućnost. Vozilo je preuzeo Mario Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko d.o.o., a predao ga je Srećko Oroz, direktor tvrtke Agra-trgovina d.o.o., dobavljača vozila vrijednog 2.861.250,00 kuna. Isporuci vozila prisustvovao je i Domagoj Šlat, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog, koji … Više

Vodosprema Draga Svetojanska dobila uporabnu dozvolu

Vodosprema Draga Svetojanska, izgrađena u okviru projekta Naša voda, naša budućnost, dobila je uporabnu dozvolu te je time potvrđeno da je objekt spreman za početak rada. Uporabnu dozvolu izdala je Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Jastrebarsko na temelju zahtjeva koji su podnijele Vode Jastrebarsko d.o.o. kao investitor … Više

Jastrebarsko dobiva posebno vozilo za održavanje sustava odvodnje

Vode Jastrebarsko d.o.o. i Agra-trgovina d.o.o. prošli su tjedan potpisale ugovor o isporuci opreme, odnosno vozila za održavanje sustava odvodnje na području aglomeracije Jastrebarsko. Vrijednost ugovora iznosi 2.861.250,00 kuna s uključenim PDV-om, a vozilo se nabavlja u okviru projekta Naša voda, naša budućnost usmjerenog na poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko. Rok je za isporuku vozila 10. prosinca 2018. godine. Mario … Više

Počinju radovi na rekonstrukciji Vinogradarske ulice u naselju Prhoć

Obavještavamo cijenjene sugrađane da će u ponedjeljak 12. studenog 2018. krenuti radovi na rekonstrukciji Vinogradarske ulice u naselju Prhoć u dužini od 940 metara. Radovi će trajati do 23. studenog 2018. i u tom će razdoblju Vinogradarska ulica biti u potpunosti zatvorena za promet. Obilazno će se promet odvijati preko Voćarske i Vrtne ulice, a svim stanovnicima u zoni radova … Više